Byte av lägenhet

För dig som tecknar ett nytt avtal gäller följande
Vi tillämpar alltid tre månaders uppsägning för alla. Det innebär att om du väljer att ta en lägenhet som är ledig tidigare än inom de tre månader du har i uppsägningstid betalar du båda lägenheternas hyror under den överlappande perioden. Innan du kan skriva under det nya avtalet gör vi en besiktning av din nuvarande lägenhet. Eventuella skador eller brister ska vara reglerade inom 7 dagar för att inte avtalet på den nya lägenheten ska erbjudas annan sökande.