Andrahandsuthyrning

Orsaken kan t ex. vara att du ska studera, arbeta tillfälligt på annan ort eller prova på att bli sambo.
Du måste ansöka om tillstånd hos oss. Tillståndet om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsat,
för minst fyra månader och max ett år och måste styrkas med intyg eller liknande.
För dig som hyr studentlägenhet gäller samma regler, med tillägget att den som hyr i andra hand
ska uppfylla de krav vad gäller studier som ställs på förstahandshyresgästen.

Som hyresgäst hos oss är du ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen.
Det kan t ex. gälla krav på hyran, störningar eller andra ärenden som har med lägenheten att göra.

Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lägenheten om du inte ska flytta tillbaka.
Lägenheten ska då sägas upp enligt gällande hyresvillkor.
Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du tänker börja hyra ut din lägenhet.
Kopparstaden bekräftar om din ansökan är godkänd eller inte.

Du hittar formuläret för att hyra ut din studentlägenhet här nedanför.

Mer om andrahandsuthyrning kan du läsa i Jordbalken 12 kap, Hyra §40

Filer för nedladdning