Andrahandsuthyrning

Om det i dina studier ingår studier eller praktik på annan ort har du möjlighet att hyra ut din studentlägenhet i andrahand. För att få göra det måste du ansöka om tillstånd hos oss samt kunna styrka dina studier eller praktik med ett intyg. Tillståndet om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsat för minst fyra månader och max ett år.

Den som hyr i andra hand ska alltid uppfylla de krav vad gäller studier som ställs på förstahandshyresgästen.

Som hyresgäst hos oss är du ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen.
Det kan t ex. gälla krav på hyran, störningar eller andra ärenden som har med lägenheten att göra.

Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lägenheten om du inte ska flytta tillbaka. Lägenheten ska då sägas upp enligt gällande hyresvillkor.
Tänk på att lämna in din ansökan om andrahandsuthyrning i god tid innan du tänker börja hyra ut din lägenhet.
Kopparstaden måste alltid godkänna din ansökan innan andrahandshyresgästen får flytta in. Om anmälan inte godkänns och hyresgästen ändå flyttar in blir det en olovlig andrahandsuthyrning och du som förstahandshyresgäst riskerar då att bli av med din lägenhet. 

Du hittar formuläret för att hyra ut din studentlägenhet här nedanför.

Mer om andrahandsuthyrning kan du läsa i Jordbalken 12 kap, Hyra §40

Filer för nedladdning