bostadsbidrag
Senaste nytt 5 May 2020

Har du förlorat ditt extrajobb? // Lost your job for the summer?

Har du förlorat ditt extrajobb som en följd av coronapandemin? Då kan det finnas en öppning för att söka bostadsbidrag.

Alla mellan 18 och 29 år kan söka bostadsbidrag från Försäkringskassan som hjälp för att betala hyran. Om du har rätt till bostadsbidrag avgörs bland annat av din inkomst, boendekostnad, hur stor bostaden är och om du bor ensam eller inte.

När du ansöker om bostadsbidrag anger du bland annat hur stor inkomst du beräknar att ha under året. Som inkomst räknas bland annat lön och 80 procent av studiebidraget. Om det visar sig att du tjänat mer än vad som angivits i ansökan kan du få betala tillbaka hela eller delar av bostadsbidraget. Det är därför viktigt att alltid meddela förändringar till Försäkringskassan.

Står du nu utan ett extra- eller sommarjobb som du hade räknat med kan det vara värt att kolla upp din rätt till bostadsbidrag.

Mer information, frågor och svar samt digital ansökan finns på Försäkringskassans hemsida.

___________________________________________________________________________________________________

Have you lost your extra job, as a result of the corona pandemic? Then there may be an opening to apply for housing allowance.

Anyone between the ages of 18 and 29 can apply for housing allowance from Försäkringskassan to help pay the rent. 
Whether you are entitled to a housing allowance is determined, among other things, by your income, housing cost, how big the housing is and whether 
you live alone or not.

When you apply for housing allowance, you specify - among other things - how much income you expect to have during the year. Salaries and 80 percent 
of your CSN are counted as income. If it turns out that you have earned more than stated in the application, you can repay all or part of 
the housing allowance. It is therefore important to always report changes to Försäkringskassan.

If you now stand without a job for the summer that you had expected, it may be worth looking up your right to a housing allowance.

More information, questions and answers as well as digital application can be found on Försäkringskassan's website.