Senaste nytt 17 March 2018

Översvämning i förråden på Britsen/Flood in the storage rooms at Britsen

Vi har haft en översvämning i förråden på Britsen och uppmanar dig som har ett förråd att gå ned och titta till det. Kontakta ditt försäkringsbolag om du fått något förstört. We have had a flood in the storage rooms at Britsen and urge you to go down and investigate it. Contact your insurance company if something has been destroyed.